KLASA HUMANISTYCZNA

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSZERZONYCH

Przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia

 w cyklu kształcenia

język polski, wos

Przedmioty do wyboru

historia

lub język angielski

 

Klasa o profilu humanistycznym to dobry wybór dla pasjonatów literatury, filozofii, historii, kultury i sztuki. To miejsce dla ludzi kreatywnych, ciekawych świata, pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, dzielić się swoimi poglądami, spojrzeniem na świat i połączyć to wszystko z solidnym wykształceniem.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, wos, a dodatkowo historia lub język angielski. Spośród języków obcych nowożytnych można wybrać język niemiecki lub język francuski.

PRZYGOTOWUJEMY DO STUDIÓW NA RÓŻNYCH KIERUNKACH:

filologia polska, filologie obce nowożytne, prawo, filologia klasyczna, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia, filmoznawstwo, aktorstwo, europeistyka, amerykanistyka, etnologia i kulturoznawstwo, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, archeologia, etyka, elektroniczne przetwarzanie informacji, język w komunikacji społecznej, administracja, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH PUNKTOWANYCH W PROCESIE REKRUTACJI
  1. język polski
  2. matematyka
  3. historia
  4. wiedza o społeczeństwie

UCZĄC SIĘ W TEJ KLASIE:

poszerzysz wiedzę o literaturze i kulturze zarówno polskiej, jak i światowej,
nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła literackie, filmowe, teatralne, muzyczne i malarskie, ponieważ one stanowią przedmiot analizy na lekcjach j. polskiego,
dzięki zajęciom z historii i wos-u zrozumiesz współczesność poprzez poznawanie przeszłości, będziesz miał liczne okazje do wyrażania własnych poglądów, doskonalenia warsztatu dyskusji, rozwiniesz zainteresowania i zaprzyjaźnisz się z fascynującymi młodymi ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie jak Ty.

NASZYM HUMANISTOM PROPONUJEMY DODATKOWO:

koło olimpijskie z języka polskiego, historii, wos-u, języka angielskiego przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego, uczestnictwo w konferencjach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe ( UR, UJ ),lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki ( np. nauczycielami akademickimi, pisarzami, dziennikarzami, wyjścia do teatru, kina, wyjazdy do opery itp. wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne, uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, spotkania z politykami, samorządowcami, europosłami, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu, udział w nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego.