UKIERUNKOWANIE

DZIENNIKARSKO-MEDIALNE

PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE

UKIERUNKOWANIE IT

POLITECHNICZNA

PROMEDYCZNE

MENADŻERSKIE

REGULAMIN REKRUTACJI

Informacje formalne o procesie rekrutacji

Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Informacje na temat programu

TERMINY REKRUTACJI

informacje o ważnych terminach dla kandydatów

Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży

Informacje na temat programu

Najwyższe wyniki (100%) stanowią 7% wyników z wszystkich przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, co oznacza, że

Co czternasty egzamin zdany na 100%!

Egzamin maturalny w strzyżowskim liceum po wszystkich sesjach egzaminacyjnych zdało 99% uczniów, podczas gdy w województwie podkarpackim zdało 92% licealistów, a w kraju – 89%. Imponujące wyniki nasi absolwenci osiągają corocznie tak z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, dzięki czemu z łatwością dostają się na najbardziej prestiżowe kierunki i uczelnie, w tym techniczne i medyczne.

Język polski

Język angielski

Matematyka

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

Po raz kolejny jesteśmy wśród najlepszych szkół Podkarpacia!

Brązowa szkoła 2024 w rankingu “Perspektyw”

Informujemy, że nasze Liceum po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu „Perspektyw”, tym razem zdobywając brązową odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmuje na edukacyjnej mapie województwa.
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz powiatowych jako organu prowadzącego–ten sukces jest wspólny i wszyscy powinniśmy się nim szczycić.

Opinie Naszych Absolwentów

79% absolwentów istniejącego od 1912 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie podjęło naukę na stacjonarnych studiach wyższych. Zasilili oni przede wszystkim następujące uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski , Politechnikę Rzeszowską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie . Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż spośród 7 absolwentów starających się o studia na wydziałach lekarskich uniwersytetów medycznych, WSZYSCY dostali się na ww. studia.

Nasze liceum zawsze wspominam z uśmiechem. To miejsce, w którym nie tylko wiele się
nauczyłam, ale poznałam też wspaniałych ludzi. Cztery lata w strzyżowskim liceum zapewniły mi sukcesy w olimpiadach, świetnie zdaną maturę i przyjaźnie, które trwają do dziś.

Emilia Pirga

Absolwent Roku 2023

Dzięki nauczycielom, którzy z pasją podeszli do przekazania mi rzetelnej wiedzy i sprawili, że egzamin maturalny wcale nie był taki straszny, a także dzięki wspaniałym ludziom, których udało mi się tutaj poznać, patrzę na moje czasy licealne z wielkim uśmiechem i jestem bardzo zadowolona z wyboru strzyżowskiego liceum.

Zuzanna Koziarska

Mickiewiczowskiego liceum nie da się zapomnieć! Rozpoczynałam tu naukę jako niepewna uczennica kierunku humanistycznego, a dziś z sentymentem wspominam konkursy literackie, ortograficzne, olimpiadę o ubezpieczeniach społecznych, kartki zapisane wierszami oraz prozą, ale przede wszystkim relacje: długotrwałe przyjaźnie i nauczycieli, którzy do dziś są kimś więcej niż tylko pedagogami. W tej szkole możliwości nie ograniczają się do wybranej klasy, co mogę potwierdzić jako obecna studentka kierunku Położnictwo.

Kinga Winiarska

Czas spędzony w naszym liceum wspominam bardzo pozytywnie. Nie bez powodu słynne stało się powiedzenie “LO Strzyżów bawi i uczy”. To, co szczególnie doceniam, to solidne i pełne oddania przygotowanie nas do egzaminu maturalnego. Dzięki podejściu nauczycieli mogliśmy poczuć się jak w domu i uwierzyć w siebie, a po 4 latach wspaniałej współpracy pójść przed siebie oraz spełniać nasze marzenia.

Hubert Kudłacz

Od zawsze słyszałam, że najlepszy okres życia to czas spędzony w liceum.
Z perspektywy czasu mogę przyznać, że wybór Liceum w Strzyżowie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zdobyłam w nim nie tylko wiedzę i dobre przygotowanie do matury, które zapewniło mi dostanie się na wymarzone studia prawnicze, lecz także poznałam tam wspaniałych ludzi. W przyjaznej atmosferze, w otoczeniu przyjaciół spędziłam w tej szkole piękne lata, których nigdy nie zapomnę i będę je zawsze miło wspominać.

Paulina Kunysz

Wirtualna Strzelnica

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Powiat Strzyżowski uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2022”. Dzięki tej inwestycji w naszym liceum powstała wirtualna strzelnica, z której będziecie mogli korzystać jako uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Strzelnica wirtualna to nowoczesne rozwiązanie, które pozwali Wam na ćwiczenie umiejętności strzeleckich w sposób bezpieczny i efektywny. Jest to idealna opcja dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności wychodzenia na prawdziwą strzelnicę.

Wirtualna strzelnica działa na zasadzie symulacji pozwalającej na odwzorowanie różnych scenariuszy i sytuacji, w których mogą znaleźć się strzelcy. System składa się z ekranu, na którym wyświetlane są obrazy symulujące różne sytuacje, oraz z broni pneumatycznej lub laserowej służącej do oddawania strzałów.

W roku szkolnym 2023/2024 samorząd powiatowy w Strzyżowie oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(dopłata do biletów miesięcznych)

Powiatowy Program Wspierania

Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(stypendia naukowe)

 

TERMINY REKRUTACJI 2024/2025


13.05.2024 do 14.06.2024 15:00

Rejestracja w systemie i składanie wniosków o przyjęcie


21.06.2024 do 08.07.2024 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia


16.07.2024

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia


16.07.2024 08:00 do 18.07.2024 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu)


19.07.2024

Publikacja list przyjętych