KLASA MENADŻERSKA

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSZERZONYCH

przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia

w cyklu kształcenia

geografia, język angielski
przedmioty do wyboru matematyka lub wiedza o społeczeństwie

 

Klasa menadżerska to dobry wybór dla tych, którzy wykazują zainteresowanie takimi przedmiotami, jak: geografia, języki obce, matematyka. Uczniowie uczęszczający do klasy o profilu menadżerskim będą mogli dodatkowo rozszerzać swoje zainteresowania z zakresu turystyki lub ekonomii. Uczeń, który kończy liceum o profilu menadżerskim, posiada nie tylko bogatą wiedzę ale także umiejętności, które w sposób praktyczny przydają się na studiach i w pracy. Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów szczególnie na uczelniach: ekonomiczno-społecznych, prawniczych, politechnicznych i uniwersyteckich.
Studia ekonomiczne (np. gospodarka przestrzenna, ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, komunikacja wizerunkowa, marketing, zarządzanie i administracja).
Studia politechniczne (np. geologia, architektura krajobrazu, geodezja, geoturystyka, ochrona środowiska).
Studia uniwersyteckie (np. geografia, archeologia, przyroda, etnologia i antropologia, psychologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo).
Studia turystyczne (np. turystyka i rekreacja, hotelarstwo).

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI
  1. język polski
  2. matematyka
  3. geografia
  4. język angielski

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: geografia, języki obce oraz matematyka lub wiedza o społeczeństwie Oferta klasy o profilu menadżerskim będzie skierowana do uczniów, którzy będą chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z turystyką i językami obcymi. Dla wymienionej grupy organizowane będą wycieczki krajoznawcze w ramach turystyki aktywnej oraz wyjazdy na targi turystyczne. Dodatkową atrakcją będą zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.

Edukacja na tym profilu umożliwia:

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii, języka angielskiego języka niemieckiego, matematyki
  • start w olimpiadach i konkursach w zakresie przedmiotów geografia, języki obce, matematyka
  • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UJ
Absolwenci profilu menadżerskiego mogą pracować w różnych firmach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza i doświadczenie z zakresu administrowania i zarządzania produktem, produkcją, ludźmi i zasobami. Pracę można znaleźć w organach samorządowych, służbach państwowych, różnego rodzaju przedsiębiorstwach.