CIEKAWA I SZEROKA OFERTA EDUKACYJNA TO NASZ ATUT

KLASA IT

Oferta klasy  skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: informatyka i matematyka

KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

KLASA PROMEDYCZNA

Klasa o tym kierunku kształcenia daje możliwości pogłębienia wiedzy z biologii i chemii.

KLASA POLITECHNICZNA

Oferta klasy  skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: matematyka, fizyka i informatyka.

KLASA HUMANISTYCZNA

Klasa o profilu humanistycznym to dobry wybór dla pasjonatów literatury, filozofii, historii, kultury i sztuki.

KLASA MENADŻERSKA

To dobry wybór dla tych, którzy wykazują zainteresowanie takimi przedmiotami, jak: geografia, języki obce, matematyka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Informacje formalne o procesie rekrutacji

Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Informacje na temat programu

TERMINY REKRUTACJI

informacje o ważnych terminach dla kandydatów

Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży

Informacje na temat programu

Najwyższe wyniki (100%) stanowią 7% wyników z wszystkich przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, co oznacza, że

Co czternasty egzamin zdany na 100%!

Egzamin maturalny w strzyżowskim liceum po wszystkich sesjach egzaminacyjnych zdało 99% uczniów, podczas gdy w województwie podkarpackim zdało 92% licealistów, a w kraju – 89%. Imponujące wyniki nasi absolwenci osiągają corocznie tak z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, dzięki czemu z łatwością dostają się na najbardziej prestiżowe kierunki i uczelnie, w tym techniczne i medyczne.

Język polski

Język angielski

Matematyka

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) w kraju, województwie, szkole – dzięki tym różnicom zostaniesz studentem najlepszych uczelni!

 • JĘZYK POLKI- LO STRZYŻÓW 77% 77%
 • JĘZYK POLSKI – WOJEWÓDZTWO 59% 59%
 • GEOGRAFIA- LO STRZYŻÓW 50% 50%
 • GEOGRAFIA- WOJEWÓDZTWO 46% 46%
 • INFORMATYKA – LO 60% 60%
 • INFORMATYKA – WOJEWÓDZTWO 43% 43%
 • MATEMATYKA – LO STRZYŻÓW 58% 58%
 • MATEMATYKA- WOJEWÓDZTWO 44% 44%
 • FIZYKA – LO STRZYŻÓW 64% 64%
 • FIZYKA- WOJEWÓDZTWO 45% 45%
 • BIOLOGIA – LO STRZYŻÓW 55% 55%
 • BIOLOGIA – WOJEWÓDZTWO 48% 48%
 • HISTORIA – LO STRZYŻÓW 40% 40%
 • HISTORIA- WOJEWÓDZTWO 39% 39%
 • CHEMIA- LO STRZYŻÓW 45% 45%
 • CHEMIA – WOJEWÓDZTWO 39% 39%

Po raz kolejny jesteśmy wśród najlepszych szkół Podkarpacia!

Brązowa szkoła 2023 w rankingu “Perspektyw”

Informujemy, że nasze Liceum po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu „Perspektyw”, tym razem zdobywając brązową odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmuje na edukacyjnej mapie województwa.
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz powiatowych jako organu prowadzącego–ten sukces jest wspólny i wszyscy powinniśmy się nim szczycić.

Opinie Naszych Absolwentów

79% absolwentów istniejącego od 1912 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie podjęło naukę na stacjonarnych studiach wyższych. Zasilili oni przede wszystkim następujące uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski , Politechnikę Rzeszowską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie . Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż spośród 7 absolwentów starających się o studia na wydziałach lekarskich uniwersytetów medycznych, WSZYSCY dostali się na ww. studia.

Liceum w Strzyżowie to miejsce, w którym zdobywamy cenną naukę oraz doświadczenia, które przydaje się w życiu codziennym. Każdy nauczyciel, od których miałem przyjemność się uczyć, był zaangażowany w prowadzenie lekcji, dzięki temu ze szkoły wyniosłem dużą wiedzę. Co najważniejsze z zadawalającymi wynikami napisałem końcowy egzamin maturalny, dało mi to możliwość studiowania wymarzonego kierunku na AGH. Czas spędzony w strzyżowskim liceum, na pewno nie był czasem stracony a decyzja o wybraniu tej szkoły, była jedną z lepszych na drodze mojej edukacji, za co z całego serca, wszystkim nauczycielom, dyrekcji oraz personelowi dziękuję.

Maciej Michoń

Absolwent Roku 2022

Bardzo ciepło wspominam okres spędzony w strzyżowskim liceum, pomimo że prawie połowę tego czasu lekcje odbywały się zdalnie. Dziękuję pedagogom, za zaangażowanie i trud włożony w edukację naszej klasy. To dzięki nim i naszej ciężkiej pracy osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych i dostaliśmy się na wymarzone studia. Gdybym miał wybór to powtórzył bym to wszystko jeszcze raz.

Jakub Worek

Po trzech latach spędzonych w murach tej szkoły wyniosłem nie tylko wiele miłych wspomnień, ale przede wszystkim solidne wykształcenie, pozwalające na łatwe i bezstresowe kontynuowanie edukacji na uczelni wyższej.

Janek Czarnik

Nasze liceum wspominam bardzo dobrze. Dzięki otwartości nauczycieli oraz mocno zżytej społeczności szkolnej było ono czymś więcej niż tylko miejscem do zdobywania wiedzy. Trzy spędzone w nim lata upłynęły bardzo szybko, ale wspomnienia z tego czasu na pewno długo pozostaną w mojej pamięci.

Filip Czarnik

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie to szkoła utrzymująca wysoki poziom nauczania. Pozwoliła rozwinąć mi skrzydła, znaleźć drogę na przyszłość. Podejmując decyzję wyboru szkoły, kierowałam się głównie tym, że była najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Z perspektywy czasu, wybrałabym tę szkołę po raz drugi. Dzięki pomocy nauczycieli i własnej determinacji udało mi się osiągnąć wysokie wyniki na egzaminie maturalnym.

Klaudia Chruniak

Wirtualna Strzelnica

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Powiat Strzyżowski uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2022”. Dzięki tej inwestycji w naszym liceum powstała wirtualna strzelnica, z której będziecie mogli korzystać jako uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Strzelnica wirtualna to nowoczesne rozwiązanie, które pozwali Wam na ćwiczenie umiejętności strzeleckich w sposób bezpieczny i efektywny. Jest to idealna opcja dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności wychodzenia na prawdziwą strzelnicę.

Wirtualna strzelnica działa na zasadzie symulacji pozwalającej na odwzorowanie różnych scenariuszy i sytuacji, w których mogą znaleźć się strzelcy. System składa się z ekranu, na którym wyświetlane są obrazy symulujące różne sytuacje, oraz z broni pneumatycznej lub laserowej służącej do oddawania strzałów.

W roku szkolnym 2023/2024 samorząd powiatowy w Strzyżowie oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(dopłata do biletów miesięcznych)

Powiatowy Program Wspierania

Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(stypendia naukowe)

 

TERMINY REKRUTACJI 2023/2024


15.05.2023 do 16.06.2023 15:00

Rejestracja w systemie i składanie wniosków o przyjęcie

23.06.2023 do 10.07.2023 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

17.07.2023

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

17.07.2023 08:00 do 21.07.2023 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu)

24.07.2023

Publikacja list przyjętych