CIEKAWA I SZEROKA OFERTA EDUKACYJNA TO NASZ ATUT

KLASA IT

Oferta klasy  skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: informatyka i matematyka

KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

KLASA PROMEDYCZNA

Klasa o tym kierunku kształcenia daje możliwości pogłębienia wiedzy z biologii i chemii.

KLASA POLITECHNICZNA

Oferta klasy  skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: matematyka, fizyka i informatyka.

KLASA HUMANISTYCZNA

Klasa o profilu humanistycznym to dobry wybór dla pasjonatów literatury, filozofii, historii, kultury i sztuki.

KLASA MENADŻERSKA

To dobry wybór dla tych, którzy wykazują zainteresowanie takimi przedmiotami, jak: geografia, języki obce, matematyka.

Co siódmy egzamin zdany na 100%!

Egzamin maturalny w strzyżowskim liceum po wszystkich sesjach egzaminacyjnych zdało 100% uczniów, podczas gdy w województwie podkarpackim zdało 90% licealistów, a w kraju – 87%. Co siódmy egzamin pisemny na poziomie podstawowym został przez absolwentów naszej szkoły zdany na 100%! Równie imponujące wyniki nasi absolwenci corocznie osiągają z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu z łatwością dostają się na najbardziej prestiżowe kierunki i uczelnie, w tym techniczne i medyczne.

Średnie wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych w kraju, województwie, szkole – jak zawsze lepsi!


Język polski

Język angielski

Matematyka

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

%

SZKOŁA

%

WOJEWÓDZTWO

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) w kraju, województwie, szkole – dzięki tym różnicom zostaniesz studentem najlepszych uczelni!

 • JĘZYK POLKI- LO STRZYŻÓW 64% 64%
 • JĘZYK POLSKI – KRAJ 55% 55%
 • GEOGRAFIA- LO STRZYŻÓW 38% 38%
 • GEOGRAFIA- KRAJ 33% 33%
 • INFORMATYKA – LO 49% 49%
 • INFORMATYKA – KRAJ 38% 38%
 • MATEMATYKA – LO STRZYŻÓW 62% 62%
 • MATEMATYKA- KRAJ 31% 31%
 • FIZYKA – LO STRZYŻÓW 90% 90%
 • FIZYKA- KRAJ 37% 37%
 • HISTORIA – LO STRZYŻÓW 52% 52%
 • HISTORIA- KRAJ 37% 37%
 • JĘZYK ANGIELSKI – LO STRZYŻÓW 77% 77%
 • JĘZYK ANGIESLKI – KRAJ 65% 65%
 • BIOLOGIA – LO STRZYŻÓW 48% 48%
 • BIOLOGIA – KRAJ 33% 33%
 • CHEMIA- LO STRZYŻÓW 46% 46%
 • CHEMIA – KRAJ 35% 35%

Co siódmy egzamin zdany na 100%!

Egzamin maturalny w strzyżowskim liceum po wszystkich sesjach egzaminacyjnych zdało 100% uczniów, podczas gdy w województwie podkarpackim zdało 90% licealistów, a w kraju – 87%. Co siódmy egzamin pisemny na poziomie podstawowym został przez absolwentów naszej szkoły zdany na 100%! Równie imponujące wyniki nasi absolwenci corocznie osiągają z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu z łatwością dostają się na najbardziej prestiżowe kierunki i uczelnie, w tym techniczne i medyczne.

Średnie wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych w kraju, województwie, szkole – jak zawsze lepsi!


 • JĘZYK POLSKI- LO STRZYŻÓW 67% 67%
 • JĘZYK POLSKI- WOJEWÓDZTWO 53% 53%
 • MATEMATYKA- LO STRZYŻÓW 87% 87%
 • MATEMATYKA- WOJEWÓDZTWO 74% 74%
 • JĘZYK ANGIESLKI- LO STRZYŻÓW 82% 82%
 • JĘZYK ANGIELSKI- WOJEWÓDZTWO 58% 58%

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) w kraju, województwie, szkole – dzięki tym różnicom zostaniesz studentem najlepszych uczelni!

 • JĘZYK POLKI- LO STRZYŻÓW 64% 64%
 • JĘZYK POLSKI – KRAJ 55% 55%
 • GEOGRAFIA- LO STRZYŻÓW 38% 38%
 • GEOGRAFIA- KRAJ 33% 33%
 • INFORMATYKA – LO 49% 49%
 • INFORMATYKA – KRAJ 38% 38%
 • MATEMATYKA – LO STRZYŻÓW 62% 62%
 • MATEMATYKA- KRAJ 31% 31%
 • FIZYKA – LO STRZYŻÓW 90% 90%
 • FIZYKA- KRAJ 37% 37%
 • HISTORIA – LO STRZYŻÓW 52% 52%
 • HISTORIA- KRAJ 37% 37%
 • JĘZYK ANGIELSKI – LO STRZYŻÓW 77% 77%
 • JĘZYK ANGIESLKI – KRAJ 65% 65%
 • BIOLOGIA – LO STRZYŻÓW 48% 48%
 • BIOLOGIA – KRAJ 33% 33%
 • CHEMIA- LO STRZYŻÓW 46% 46%
 • CHEMIA – KRAJ 35% 35%

Po raz kolejny jesteśmy wśród najlepszych szkół Podkarpacia!

Srebrna szkoła 2022 w rankingu “Perspektyw”

Tradycje należy podtrzymywać. Zwłaszcza te dobre. Dlatego z wielką radością i nieskrywaną dumą informujemy, że nasze Liceum po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu „Perspektyw”, trzeci raz z rzędu zdobywając srebrną odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmuje na edukacyjnej mapie województwa. 20. miejsce w licealnym rankingu wojewódzkim i 440. miejsce w Polsce – te liczby mówią same za siebie!
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz powiatowych jako organu prowadzącego srebrną Szkołę – ten sukces jest wspólny i wszyscy powinniśmy się nim szczycić.

OPINIE NASZYCH ABSOLWENTÓW

88% absolwentów istniejącego od 1912 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie podjęło naukę na stacjonarnych studiach wyższych. Zasilili oni przede wszystkim następujące uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski – 25 absolwentów; Politechnikę Rzeszowską – 12 absolwentów; Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie – 5 absolwentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż spośród 7 absolwentów starających się o studia na wydziałach lekarskich uniwersytetów medycznych, WSZYSCY dostali się na ww. studia.

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie to szkoła dająca nie tylko możliwości rozwoju naukowego, ale także otwierająca na realizację własnych pasji. Działalność wolontaryjna, którą umożliwia szkoła, uwrażliwia na problemy drugiego człowieka. Jest to miejsce, które zapamiętam jako przepełnione atmosferą życzliwości i wzajemnej współpracy.

Kacper Ziobro

Absolwent Roku 2021

Liceum w Strzyżowie będę zawsze miło wspominać, z tęsknotą za spędzonymi tu chwilami, ciepłą atmosferą i wspaniałymi ludźmi. Mimo, że moja nauka do matury odbywała się zdalnie, czułam się dobrze przygotowana przez nauczycieli, co zaowocowało dostaniem się na wybrane studia. „Mickiewicz” na długo pozostanie w moim sercu.

Dominika Śliwa

Strzyżowskie liceum mogę z pewnością polecić każdemu, kto chce zdobywać wiedzę i jednocześnie spędzać miło czas. To miejsce w którym można rozwijać swoje pasje, poznawać ciekawych ludzi oraz nabywać wiele przydatnych umiejętności. Tu rodzą się wspomnienia, do których każdy z nas będzie powracał myślą jeszcze przez wiele lat.

Maria Koziarz

Liceum było dla mnie jednym z ważniejszych miejsc, gdzie nie tylko podejmowałam edukację ale również zawierałam nowe przyjaźnie. Strzyżowskie liceum nie tylko pomaga w uzyskaniu wysokich wyników maturalnych i dostaniu się na najlepsze uczelnie ale także umożliwia artystyczny samorozwój.

Sylwia Ziobro

W roku szkolnym 2022/2023 samorząd powiatowy w Strzyżowie oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(dopłata do biletów miesięcznych)

Powiatowy Program Wspierania

Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

(stypendia naukowe)

 

TERMINY REKRUTACJI


16.05.2022 08:00 do 24.06.2022 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

24.06.2022 08:00 do 14.07.2022 15:00

Zmiana wyboru preferencji

24.06.2022 08:00 do 14.07.2022 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.07.2022

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

22.07.2022 08:00 do 28.07.2022 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

29.07.2022

Publikacja list przyjętych