KLASA POLITECHNICZNA

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSERZONYCH
Przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia w cyklu kształcenia matematyka, fizyka
Przedmioty do wyboru Dwa spośród:  informatyka, język angielski

 

Oferta klasy politechnicznej skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: matematyka, fizyka czy informatyka oraz w przyszłości zamierzają podjąć studia:

 • politechniczne, np. na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja,
 • elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, energetyka, transport i logistyka, lotnictwo, budownictwo, architektura, geodezja,
 • ekonomiczne, np. ekonomia, finanse i rachunkowość, rachunkowość i controling, analityka gospodarcza, ekonometria, informatyka, zarządzanie, handel zagraniczny,
 • uniwersyteckie, np. kierunki w zakresie nauk ścisłych lub matematyczno-przyrodniczych..
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI
 1. język polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

Edukacja na tym profilu umożliwia:

 • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka,
 • uczestnictwo w wykładach, warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych różnych uczelni wyższych,
 • udział w konkursach i olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka.