Klasa Psychologiczno-Społeczna 

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSZERZONYCH

Przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia

w cyklu kształcenia

język polski, biologia, język angieslki

Klasa psychologiczno-społeczna umożliwia podjęcie studiów w obszarach:

– nauk społecznych, pedagogicznych oraz związanych z pracą z ludźmi i udzielaniem im pomocy, np.: psychologia, pedagogika, doradztwo kariery i doradztwo personalne, nauki o rodzinie, kogniwistyka.

– nauk przyrodniczych, rolniczych  i medycznych nielekarskich (jako uzupełnienie dla profilu promedycznego).

– nauk humanistycznych i filologicznych (jako uzupełnienie dla profilu dziennikarsko-medialnego).

Klasa z rozszerzeniami z przedmiotów język polski, biologia, język angielski to dobry wybór dla osób, które chcą w przyszłości przede wszystkim:

– pracować z ludźmi, służąc im pomocą,

– wpływać na lepsze funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości społeczno-gospodarczo-kulturowej,

– dbać o środowisko naturalne i zdrowy styl życia.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  4. biologia