UKIERUNKOWANIE DZIENNIKARSKO-MEDIALNE

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSZERZONYCH

Przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia

 w cyklu kształcenia

język polski, wos, język angielski

 

Klasa dziennikarsko-medialna daje wiele możliwości nie tylko nauki, ale także… zabawy, a
przynajmniej ciekawych możliwości spędzania szkolnego czasu. Dzięki współpracy z Uniwersytetem
Rzeszowskim uczniowie uczący się w tej klasie będą mieli możliwość poznawania zawodu
dziennikarza od strony praktycznej, poprzez warsztaty ze studentami i wykładowcami dziennikarstwa
oraz wizyty studyjne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tylko tyle? Oczywiście, że nie. Jesteście ciekawi,
jak wygląda praca dziennikarza telewizyjnego? Rzeszowski oddział Telewizji Polskiej odsłoni przed
Wami swe tajemnice, umożliwiając zwiedzanie swej siedziby i podglądanie pracy tych, których znamy
tylko ze szklanego ekranu.

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH PUNKTOWANYCH W PROCESIE REKRUTACJI
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  4. wiedza o społeczeństwie
zdjęcia autorstwa freepic

Zatem – jeśli chcesz poznać współczesne metody komunikacji międzyludzkiej i skuteczne sposoby
docierania do jak najliczniejszego grona odbiorców – ta klasa jest dla Ciebie. Nie ma skuteczniejszego
sposobu, by zostać tiktokerem czy influencerem ;). Przychodź, czekamy na Ciebie.

PRZYGOTOWUJEMY DO STUDIÓW NA RÓŻNYCH KIERUNKACH:

– komunikacji i mediów, np. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, medioznawstwo, architektura informacji, e-edytorstwo i techniki redakcyjne,
produkcja medialna, animacja kultury, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami
informacyjnymi, public relations i zarządzanie informacją,
– filologicznych np. filologia polska i filologie obce,
– prawno-administracyjnych np. prawo, administracja, bezpieczeństwo,
– humanistyczno-społecznych, np. socjologia, politologia, filozofia, komunikacja międzykulturowa,
kulturoznawstwo, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, europeistyka

W ostatnim czasie Pani Dyrektor Ilona Nowicka gościła w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, by wraz z dyrektorem IPiD, prof. dr. hab. Januszem Pasterskim i zastępcą dyrektora IPiD do spraw dydaktycznych, dr hab. prof. UR Elżbietą Mazur, omówić możliwości współpracy w zakresie kształcenia uczniów w nowo proponowanym oddziale o ukierunkowaniu dziennikarsko-medialnym.
Rozmowy były bardzo owocne. Ich efektem są ustalenia, dzięki którym uczniowie wybierający właśnie to ukierunkowanie będą uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa – wykładach i warsztatach dziennikarskich, wizytach w rzeszowskich oddziałach TVP i Polskiego Radia oraz innych różnorakich formach właściwych kształceniu przyszłych dziennikarzy. Co więcej, w zakresie porozumienia mieszczą się także warsztaty prowadzone w naszej szkole przez studentów –członków dziennikarskich kół naukowych IPiD oraz uczestnictwo w dziennikarskich przedsięwzięciach przez nich organizowanych.
Brzmi dobrze? Gwarantujemy, że w praktyce wyglądać będzie jeszcze lepiej😎.