KLASA PROMEDYCZNA

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ROZSZERZONYCH

Przedmioty obowiązkowe do rozszerzenia

w cyklu kształcenia

biologia, chemia
Przedmioty do wyboru

matematyka

lub język angielski

 

Klasa o tym kierunku kształcenia daje możliwości pogłębienia wiedzy z biologii i chemii. Realizacja tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym daje szanse na rozwijanie pasji oraz dobre przygotowanie do matury, ułatwia uczestnictwo w różnorodnych formach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oferowanych dla zainteresowanych uczniów, np.

  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
  • uczestnictwo w obozach naukowych i wycieczkach przedmiotowych,
  • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z biologii i chemii oraz w kołach przedmiotowych.

Wybór profilu promedycznego (biologia-chemia-matematyka) daje wielkie możliwości dalszego kształcenia zarówno na studiach medycznych, przyrodniczych, jak też technicznych na tak ciekawych i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, ratownictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, kryminalistyka, neurobiologia, leśnictwo, ogrodnictwo, kształtowanie krajobrazu, weterynaria, dietetyka, bezpieczeństwo i technologia żywienia i żywności, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, bioinżynieria, biotechnologia i wiele innych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  4. biologia